– Selv om det har vært en tørr høst, har ikke magasinfyllingen gått ned. Årsaken til det er lav produksjon og at det sørlige Norge har importert mer kraft enn vi har eksportert de siste fem ukene, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Siden slutten av august har importen til det sørlige Norge dekket rundt 30 prosent av forbruket. Foreløpige tall fra NVE viser at 36 prosent av importen kommer fra Midt-Norge, mens de resterende 64 prosentene er fra utlandet.

I uke 39 gikk kraftprisene ned i det sørlige Norge. Årsaken er blant annet økt vindkraftproduksjon i Norden og på kontinentet. Gjennomsnittsprisen for uken var 254 øre/kWh.

I Midt- og Nord-Norge gikk prisene noe opp, spesielt i timer med lav vindkraftproduksjon og høyt forbruk. Gjennomsnittsprisen var henholdsvis 64 øre og 33 øre per kilowattime.

Vannkraftproduksjonen ligger godt under produksjonsnivået de siste ti årene. Sammen med økt nedbør bidro det til at magasinfyllingen i det sørlige Norge økte i forrige uke, men at den fortsatt er rekordlav sammenlignet med samme uke de siste 20 årene.

– Det kan fortsatt komme mer nedbør. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge kan bli krevende til våren, heter det i rapporten fra NVE.