- Ingen legekrise i Nord-Aurdal

Venstrepolitiker Knut Aastad Bråten tok opp spørsmålet om legerekruttering i kommunestyret i Nord-Aurdal. – Det er ingen rekrutteringskrise nå, svarte rådmann.