NORD-AURDAL: Ordføreren kunne nemlig meddele at Valdres Gatebil, som Scott er leder for, er årets mottaker av kommunes kulturpris.

– Det var absolutt en hyggelig beskjed å få. Det er ikke gitt at motor og kultur går hånd i hånd, konstaterer gatebillederen.

Ville gjøre motor «stuereint»

– Rånere har alltid vært sett ned på. Å gjøre motorinteressen mer stuerein, var målet da vi starta opp for godt over ti år siden. Der har vi lyktes ganske bra gjennom det vi gjør og steller i stand. I løpet av disse åra har vi opplevd at interessen har blitt mer allment akseptert, og at mange sitter med et bedre inntrykk, utdyper Scott.

– At vi nå får kulturprisen og anerkjennelsen fra politikerne som gjennom utvalget har plukka ut oss til å få utmerkelsen, betyr mye, legger han til.

Gatebillederen retter samtidig en stor takk til alle som har nominert Valdres Gatebil til prisen samt frivillige, sponsorer og samarbeidspartnere som gjør arbeidet deres mulig.

Kulturprisen i Nord-Aurdal har blitt delt ut av kommunen siden 1979 og tildeles årlig en person eller organisasjon som har gjort betydelig frivillig innstas for kulturlivet i kommunen.

Brukes av mange ungdommer

Siden 2019 har Valdres Gatebil drifta mekkeverkstedet Garasjin for unge på Bjødnaflata i Aurdal.

Året etter fikk Valdres Gatebil også egenkapital nok til å kjøpe bygget mekkeverkstedet holder til i etter å ha fått inn om lag en halv million kroner gjennom kronerulling med støtte fra private givere og næringsliv samt ei tildeling på 120.000 kroner fra Nord-Aurdal kommune.

To kvelder i uka kan unge motor- og mekkeglade utfolde seg i mekkeverkstedet, som også leies ut til andre ungdomsenheter som DRIVE samt Ung i Valdres som Valdres Gatebil/Garasjin deler noe utstyr og visse aktiviteter med.

– Vi har omtrent femti unike brukere i uka. Tirsdager har vi sjette- og sjuendeklassinger her, og på torsdager ungdomsskoleelever. Til nå er det flest unge fra Nord-Aurdal som har benytta seg av tilbudet, men det har også begynt å komme en del fra Sør-Aurdal og noen fra Øystre Slidre. Her er det gratis og åpent for alle, forteller Scott.

– Alt vi gjør vil alltid være åpent for alle, understreker han.

Vil bli arbeidsplass

Garasjin og organisasjonens inkluderende arbeid blir av ordføreren trukket fram i begrunnelsen for at Valdres Gatebil mottar årets kulturpris.

«Valdres Gatebil som driver Garasjin er tildelt Nord-Aurdal kommunes kulturpris for sitt store frivillige engasjement for ungdom og psykisk helse. Foreninga er også gode rollemodeller for samhold, inkludering og toleranse», opplyser ordføreren i ei pressemelding.

Bildeserie

Kjørte bil rundt Valdres for mental helse: – Det er ikke alle ungdommer som driver med fotball og ski

– Dette gir definitivt drivkraft til å stå på videre. Vi har lyst til å skape et større og bedre miljø. På sikt ønsker vi at Valdres Gatebil kan bli en arbeidsplass. Vi har håp om å kunne ansette en aktivitetsleder for ungdom, sier Scott.

Gatebillederen legger ikke skjul på at det ligger et stort arbeid og mye frivillig innsats bak det klubben har oppnådd.

– Alt går på dugnad og av vår ledige tid. Til tider blir det nærmest om en hundreprosents jobb. Mange av oss legger ned mange hundre timer hver i løpet av et år.

Deles ut under byfesten

Sjekken på 10.000 kroner som følger med kulturprisen, i tillegg til heder og ære samt et diplom, blir det ikke vanskelig å finne noe å bruke på.

– Mest sannsynlig vil det gå til videre oppussing av Garasjin. Det er alltid behov for bedre utstyr og utvikling av arbeidet vi har begynt på, avslutter Scott.

Kulturprisen til Valdres Gatebil skal deles ut lørdag 3. september, i forbindelse med Fagernes byfest 2022, der klubben også sjøl skal bidra aktivt gjennom blant annet ei bilutstilling.