Lei­ra gren­de­lag i sving att

Lei­ra gren­de­lag er i sving att et­ter å ha ligge meir el­ler mind­re i dva­le i rundt eit tiår.