Bestillinga kommer fra Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal som vil ha innspill på tiltak for å revitalisere primært den gamle sentrumsdelen, men også ta grep for å forene gammelt og nytt på Leira, med mål å gi stedet ny og forsterket identitet. Det er en oppgave som umiddelbart virker uoverkommelig, men gruppa som har vært i sving kommer med mange spennende tanker og tiltak som opplagt kan ha noe for seg og som sikkert kan utvikles videre.

Vi håper oppriktig at Leira kan få denne muligheta nå. Vi trenger fokus på tettstedene våre, og Leira er viktig i så henseende. Tettstedet har i utgangspunktet et stort befolkningsgrunnlag og med det som skjer på Fagernes nå, er det naturlig at det også skjer noe på Leira.

Leira var og Leira er. Mange år er gått siden gamle Leira var et sentrum av betydning med småbutikker og næring i skjønn forening. Nå er mesteparten av butikkene borte, og det har blitt kontorer og boliger der det tidligere var butikker. I alle fall har gamle Leira sentrum skiftet karakter fra slik det en gang var, og det er den kommersielle forretningsdrifta med de store kjøpesenterbyggene som nå dominerer. Den nye delen av Leira har betydelig trafikk til og fra, og all biltrafikken er også med på å prege området til de grader.

Området har også Valdres Folkehøgskule i sin midte med sin unike eiendom. I området har vi likedan Valdres videregående skule og mange hybelboere, idrettshall og mange andre typer bedrifter også. Det er ikke mulig å drømme seg tilbake til det som en gang var, tiden har dessverre gått fra det, nå må stedet utvikle sin nye identitet. Det kan man klare ved å ruste opp området, bygge inn nye kvaliteter som oppleves verdifulle for dem som er knyttet til området. Da trenger man også å forene gammel og ny bebyggelse på en mer naturlig måte. Gjøre tilkomsten begge veger enkel og trygg.

Boliger, torg og fokus på aktiviteter og miljø er alle suksessfaktorer for å skape nytt liv. Det kan også skje her. Ved at man nå synliggjør nye muligheter, kan også områdets status og attraktivitet heves slik at også private utbyggere ser seg tjent med å satse her. Møteplasser for alle typer aldersgrupper er ofte også nøkkelen til ny suksess. For mange har kjøpesentrene tatt over denne funksjonen. Her er det sosialt å være, og det faller lettvint for de fleste så lenge man har løst utfordringa med parkeringa slik man har gjort på Leira. Her kan man kjøre bokstavelig talt til døra, og man kommer aldri bort fra at dette fungerer svært bra for mange.

Den kommersielle delen av Leira fungerer best som et bilbasert tilbud. Leira sentrum må derimot sikres et tilbud for de som bor og oppholder seg i området. Suksessen vil ligge i å bli enig om en plan som inneholder nye kvaliteter for en ny utvikling, og som faktisk er realistisk å gjennomføre.

Etter mye prat i mange tiår, er endelig det store arbeidet med å ruste opp byparken på Fagernes i gang. Man er i ferd med å sette ut i livet en hel rekke tiltak som hever miljøet og kvaliteten i bygdebyen, som gjør parken til en fin opplevelse. Det samme kan skje med Leira, bare at utfordringene her er litt annerledes og kanskje enda større.

Les også

Aurdal var, Fagernes er, Leira blir. Det står att å sjå kva som skjer.