Leirin legges ned om 52 dager

Avinor planlegger å legge ned Leirin 1.juli.

Avinor planlegger å legge ned Leirin 1.juli.

Artikkelen er over 2 år gammel

Lokalt næringsliv skulle bidratt økonomisk i 2017. Det skjedde ikke. Lokalt næringsliv skulle bidratt i 2018. Det skjedde ikke. Nå er tålmodigheten i Avinor slutt.

DEL


Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor er klar og tydelig når vi snakker med henne i dag. Det har vært avholdt mange møter. Men ennå har ingen næringsdrivende i Valdres opprettet noe selskap for å overta flyplassen fra 1. januar 2019. Dermed har ikke Avinor noe sted å sende regningene, slik Samferdselsdepartementet bestemte i 2016. Skal Leirin få et videre liv må det finnes noen som vil overta. Og som vil betale for deler av driften i 2017 og halvparten av kostnadene i 2018. Chartertrafikken i vinter medførte kostnader Avinor har måttet dekke alene så langt.

Private en forutsetning

– Rammen for driften av Fagernes lufthavn finner vi i oppdraget vi har fått fra Samferdselsdepartementet (SD) gjennom Prop. 19 S (2015–2016). Det er dette oppdraget Avinor forholder seg til i denne prosessen. Her ble det lagt klare føringer for videre drift, sier kommunikasjonssjefen.

Hun siterer: «Regjeringa mener at Avinor AS skal drive Fagernes lufthamn som rein charterflyplass fram til lokale eiere kan overta ho, men ikkje lenger enn til 1. januar 2019. Dette forutsetter forlenget dispensasjon fra Luftfartstilsynet. Avinor skal drive lufthamna i den forfatninga ho har i dag. Ei ev. oppgradering av rullebanen ligg ikkje inne i forslaget. Det blir videre føresett at lokalt næringsliv fra 2017 skal dekke deler av Avinors kostnader for å videreføre drifta, og at lokalt næringsliv i 2018 skal dekke halvparten av Avinors kostnader.»

Totalansvar til dem som overtar

– Det er ikke slik at næringa må betale for hele driften fra og med 2019 – det er slik at næringa må overta både lufthavn og drift fra og med 2019, presiserer kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud.

– Avinor har fått utarbeidet en frittstående takst av eiendommen, under forutsetning av at den skal drives som charterlufthavn. Vi venter fortsatt på avklaring fra lokale aktører som eventuelt har interesse av å overta lufthavna og drive den i henhold til Stortingets vedtak. Dersom vi finner slike lokale aktører, vil vi legge til rette for et salg basert på ovenstående forutsetninger. På vanlige forretningsmessige vilkår skal vi også bistå en ny driver til å etablere seg, så langt det lar seg gjøre, sier hun.

Planlegger nedleggelse

Når det gjelder kostnadsdelingen for 2017 og 2018, så planlegger Avinor å stanse driften allerede fra 1. juli i år, med mindre det foreligger en avtale med lokal driver. Det koster penger å drifte flyplassen også uten ordinær rutetrafikk. Vi har ansatte som skal ha lønn.

– Vi må også ta hensyn til de ansattes behov i denne prosessen, sier kommunikasjonssjefen.

Neppe garasjesalg

På spørsmål om hva som vil skje med driftsmidlene på flyplassen, for eksempel brannbil og brøyteredskap, etter en nedleggelse 1. juli, svarer hun at Avinor har mange andre flyplasser som kan nyttiggjøre seg utstyret som nå befinner seg på Leirin. Det er neppe aktuelt å foreta noe "garasjesalg".

Artikkeltags