Dagens skole har blitt for teoritung med for mye fokus på testing framfor utvikling av ferdigheter og praktisk mestring. I lys av dette har vi hatt et stort engasjement for elevene i 1. klasse. I opposisjon fikk Senterpartiet samlet Stortinget om å be regjeringen evaluere reformen der skolestarten ble skjøvet fra sju til seks år, med premiss om en mjuk start. Dette premisset mener vi er parkert til fordel for Høyres prestisje om testing, måling og rangering.

Det viktigste i skolen er ikke læringseffekter og kappløp, men trivsel, trygghet og dannelse. Det må være på plass for å kunne lære. Barnas medvirkning skal veie enda tyngre enn før.

Når Statistisk sentralbyrå har sett på effekten av seksårsreformen, fullfører ikke flere av elevene videregående skole og har heller ikke bedre karakterer enn før reformen. Det peker på at økt læringstrykk ikke er løsningen for elever som faller fra. Derfor har dagens Senterparti-Ap-regjering satt i gang et arbeid med å gi mindre press og stress i skolen, som videre vil gagne elevene.

Det er unaturlig for små barn å sitte stille over lang tid. I en strøm av krav og forventninger stilt til skoleledere, lærere og til slutt elevene blir lek for ofte nedprioritert. Lek har en naturlig del i læringen for små barn, og blir heldigvis i større grad anerkjent nå enn for bare noen år tilbake.

Vi må huske på hva som er naturlig og riktig for barn, og la det legge føringene for skolehverdagen. Derfor legger vi politisk kraft i at skolestarten skal være god!