Innsigelsene hagler inn mot hytteeksplosjonen som planlegges i Etnedalsfjella

Det som for allerede eksisterende hytteeiere oppleves som en voldsom utbygging av fjellområdene i Etnedal, har fått mange hytteeiere til å ta opp kampen mot det de mener er rasering av naturen. 16. mai gikk fristen for å levere innsigelser ut, og kommunen har fått mange e-poster innen fristens utløp.