Lensmannen: Avventer retningslinjer for hvordan håndheve forskriftene for karantene og reising innenlands