Lensmannen i Valdres og en kontoransatt har sittet i karantene. Men alle er friske og jobber for fullt. Ser med stigende uro på hyttebefolkningens vekst

- Vi har pålagt oss selv strengere restriksjoner for karantene enn dem helsemyndighetene har anbefalt til resten av befolkningen, sier politioverbetjent Bård Sørumshaugen.