Gå til sidens hovedinnhold

Les heile vurderinga til Fylkesmannen her

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen skriv blant anna at: "Dei innspel som er gjett i saka, må gjerast greie for slik at alle reservasjonar går tydeleg fram av saksframlegget eller vedlegg til dette. Til dømes gjekk det ikkje fram i saksframlegget til formannskapet at Statskog hadde reservasjonar om omfanget av inngrepet. Ein visar òg til at Fylkesmannen i Innlandet i sitt innspel oppmoda kommunen om å gjera ein grundig gjennomgang av moglegheita til å leggje til rette for ferdsel utan motorisert ferdsel og camping. Vidare oppmoda Fylkesmannen om at reindrifta sine interesser blei sikra på best mogleg måte med god dialog med tamreinlaget og at dette vart lagd til grunn i kommunen si vurdering og vedtak. Det går ikkje fram av saksdokumenta om innspela blei gjort kjend for formannskapet eller om innspela blei følgd av kommunen."

For abonnentar