Lesesjekken: Knut Arne Fjelltun

Knut Arne Fjelltun (52) leser mest sakspapirer, men har alltid ei bok på nattbordet.