Gå til sidens hovedinnhold

Liahaugstølen og habilitet: Urovekkende at det er innbyggerne som har bedt om «granskning»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vil spørre Kontrollutvalget i Øystre Slidre om «granskningen» av politisk ledelse og administrativ ledelse burde utvides til å omfatte uetisk atferd, inhabilitet og korrupsjon?

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den gir rammer for virksomhetenes prioriteringer, planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Rådmannen er ansatt for å a) utføre de oppgaver kommunen har, slik de går fram av kommunens vedtatte plan – og styringsdokument (resultatansvar) men og b) for langsiktig og overordnet planlegging i henhold til plan- og bygningslov og kommunelov (planansvar). C) Øverste ansvarlige og faglige leder (formelt ansvar). D) overordnet leder for alle tilsatte (personal ansvar).

Les også

Utbygging av Liahaugstølen: Rådmann Jostein Aanestad fekk sjekka sin eigen habilitet hos KS-advokat

Dersom en rådmann fremmer egne planer og interesser som går på tvers av kommunens resultat ansvar og plan ansvar, vil de han har personalansvar for (hans formelle ansvar), settes i en vanskelig situasjon:

Forvaltningslovens § 6 (tredje avsnitt) har en bestemmelse om inhabilitet for en underordnet når sjefen er det. Det gjelder eksempelvis en plan- og næringssjef som rådmannen har personalansvar for.

Kommuneloven (§ 11-10) om inhabilitet for folkevalgte som har vært med på å behandle samme sak som tilsatt i kommunen eller fylkeskommunen), eller som har vært med på som tilsatt eller folkevalgt å treffe et vedtak som nå skal behandles av kommunalt eller fylkeskommunalt organ etter klage over dette. Eksempelvis politisk ledelse eller representanter i kommunestyret dersom vedkommende har fått flyttet et beitegjerde i en allmenning uten makeskifte med det formål å fremme egne næringsinteresser.

Les også

Kontrollutvalet i Øystre Slidre får ei juridisk sak på bordet: Rådmann Jostein Aanestad sin habilitet i høve til utbygging av Liahaugstølen

Også for tilsatte i kommune eller fylkeskommune gjelder (kommuneloven § 13–3 andre avsnitt) at den som har vært med å forberede eller treffe vedtak i en sak, er inhabil ved senere behandling av klage over vedtaket. Eksempelvis ordfører og kommunestyret.

En klar rolle- og ansvarsfordeling har en viktig funksjon i forebygging av uetisk atferd og korrupsjon. Politisk ledelse plikter å se til at Øystre Slidre kommune styrer resultatansvar og planansvar iht. en kommuneplan som er vedtatt av kommunestyret. Det er av den grunn urovekkende at det er innbyggerne som har bedt om «granskning».

Kommentarer til denne saken