Skal forske på stisykling og bruk av klopper

Med økt interesse for stisykling skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå forske på slitasje, og om bruken av klopper er tilstrekkelig forebyggende.