Lita for­te­nes­te i 2019: Tonsåsvegen lite luk­ra­tiv for Con­te­xo

Det ser ut til at veg­pro­sjek­ta i Vald­res har vore lite luk­ra­ti­ve for det Hø­ne­foss-ba­ser­te ent­rep­re­nør­sel­ska­pet Con­te­xo AS.