Norge: I undersøkelsen «Eldre i media – kildebruk i norske nyhetsmedier 2019/ 2020» er det blitt sett på 3104 artikler fra 35 norske medier på tre utvalgte dager i 2019 og 2020. Av det totale antallet kilder i perioden undersøkelsen pågikk, utgjør andelen 67 år og eldre kun tre prosent.

Ingen spør eldre kvinner

– Det er et tankekors at eldre kvinner nærmest er fraværende som kilder i norske nyhetsmedier, sier Helga Hjetland.

Hun har selv opplevd en stor overgang fra å være yrkesaktiv og en tydelig og markant leder av Utdanningsforbundet til å være pensjonist og sentralstyremedlem av Pensjonistforbundet.

– Fra den morgenen jeg våknet og var pensjonist, ble det stille. Det var for så vidt en lettelse i starten å ikke være «på» 24/7. Min utfordring har vært å innstille meg på at ingen kommer til å ringe for å finne ut hva jeg mener om saker og ting. Det er helt naturlig at media glemmer en leder når det kommer en ny leder. Slik har det alltid vært. Men jeg tenker også at når jeg i så mange år hadde vært så tilgjengelig, så kunne det fremdeles være interessant å vite hva jeg mener om et og annet – ikke bare utdanningspolitikk.

Kunnskap går tapt

Antall eldre i Norge øker, snart er det en million alderspensjonister i landet. Går samfunnet glipp av viktig kunnskap, kompetanse, erfaring – eller er dette noe vi klarer oss godt uten?

– Jeg mener det finnes så utrolig mye vett og forstand blant den eldre del av befolkninga. Vi er fortsatt professorer og bussjåfører og lærere og fysioterapeuter – selv om vi er pensjonister. Media og samfunnet blir historieløst om de ikke lytter til våre erfaringer om det som har vært – og våre tanker om det som skal komme. Samfunnet blir fattigere om ikke vi eldre kommer til orde – ikke som gamle vismenn og kvinner, men som mennesker med meninger, selv om vi har nådd en aldersgrense, sier Hjetland.

Feil fokus

– Mediene framstiller ofte eldre som skrøpelige, sårbare og utsatte. Faktum er at de fleste er oppegående, friske, aktive mennesker med mye kunnskap og livserfaring, som mediene går glipp av ved å overse de eldre som kilder. De eldre representerer de lange linjene, er viktige representanter for vår historie og evner samtidig å se framover, sier Helga Hjetland.