Vang i medvind

Medan andre småkommunar rundt om i landet opplever at folketalet fell, og at dei unge forlèt bygda til fordel for større stader, blir dei stadig fleire i Vang. Vi har forsøkt å få eit innblikk i kva som gjer kommunen unik.