Se hvordan det gikk da LOs sommerpatrulje var på besøk hos Power og Norsk Rakfiskfestival

PÅ RAKFISKKONTORET: LO på besøk hos festivalgeneral for Norsk Rakfiskfestival Håvard Halvorsen. F.V: Linda Kristin Rye, Håvard Halvorsen, Magnus Været.

PÅ RAKFISKKONTORET: LO på besøk hos festivalgeneral for Norsk Rakfiskfestival Håvard Halvorsen. F.V: Linda Kristin Rye, Håvard Halvorsen, Magnus Været. Foto:

Hvert år reiser LO rundt i Norge for å sikre unge i jobb og at deres rettigheter blir oppfylt. Nå har de inntatt Valdres, og besøker hver dag så mange bedrifter som mulig.

DEL

VALDRES: I løpet av den neste uken kan hvilken som helst bedrift få besøk av LOs sommerpatrulje. De ønsker å besøke så mange og så forskjellige bedrifter som mulig, for å sikre så mange som mulig.

Både og

LO startet sine besøk på mandag, og rakk da å besøke hele 48 forskjellige bedrifter. Sommerpatruljen skal i all hovedsak besøke bedrifter som benytter seg av unge sommervikarer, og på et eller annet vis midlertidig ansatte. Under slike forhold slurves det ofte i informasjon som blir gitt til arbeidstaker, og behandling av formaliteter som blant annet kontrakter. Siden den ansatte i de aktuelle tilfellene er unge er det kanskje deres første møte med arbeidslivet. Da er det ikke alltid man er opplyst og klar over hvilke rettigheter og krav man har som arbeidstaker.

En av de som har ansvaret for patruljene er faglig ungdomssekretær i LO, Valdris Linda Kristin Rye. Hun sier at de nesten alltid blir tatt godt i mot, og at både arbeidstaker og arbeidsgiver er positive til besøkene, men at de dessverre opplever noen avvik.

– Vi er selvfølgelig glade for at arbeidsplasser er positive til besøkene. At det likevel forekommer avvik sier noe om at den gjeldene bedrifter kanskje ønsker å utbedre forholdene, og det er veldig bra. Av de 48 bedriftene vi besøkte mandag var det 13 av de som i forskjellig alvorlighetsgrad hadde avvik. Det går ofte på ting rundt lønn, vaktlister, stillingsbeskrivelse, arbeidstid, og generell informasjon om arbeidsplassen, som for eksempel kameraovervåkning. Vår oppgave blir i de forskjellige tilfellene å melde i fra til rette instans, for eksempel datatilsynet, forteller Linda.

Power fikk besøk

Første bedrift til å få besøk tirsdag var Power Valdres i gullsmedveien på Fagernes. Der ble det pratet med sommervikar Emil Akervold, hvor han fikk spørsmål om arbeidsforhold og arbeidsavtale, og utfylling av skjema. Daglig leder Tor Håvard Jordet var også på plass. Han sier at han syntes det er fint at LO tar seg tid til å kontrollere bedrifter, og at det er viktig å ha ting på stell.

VIKTIG MED ORDEN: LO ser på kontrakter og papirer sammen med daglig leder Tor Håvard Jordet og sommervikar Emil Akervold (15).

VIKTIG MED ORDEN: LO ser på kontrakter og papirer sammen med daglig leder Tor Håvard Jordet og sommervikar Emil Akervold (15). Foto:

Rakfiskkontoret

En annen og litt annerledes bedrift som fikk besøk var kontorene til Norsk Rakfiskfestival. Her holder festivalgeneral Håvard Halvorsen på alene, til tross for de enorme rammene og besøkstallene.

– Siden Rakfiskfestivalen er et arrangement som skjer én gang på et bestemt tidspunkt i året er det vanskelig å ha flere faste ansatte. Da blir løsningen at jeg tegner avtaler med forskjellige bedrifter og organisasjoner som får konkrete oppgaver på festivalen, og leier inn tjenester i de tidsperiodene det er nødvendig, sier Halvorsen.

For at rakfisken skal gå rundt er man avhengig av at flere og flere bidrar jo nærmere man kommer festivalen. I perioden under festivalen er det ansatt 10-12 stykker på prosjektbasert engasjement. I tillegg er veldig mange organisasjoner og foreninger med, blant annet korps og idrettslag. Her tegnes det egne avtaler, og de ansatte jobber da for egen forening. Det er også med store mengder frivillige og folk som ønsker å bidra. Felles er at alle får egen avtale med kontrakt, HMS, informasjon og diverse formaliteter.

– Vi som jobber med Rakfiskfestivalen har et hjerte for Valdres, og ønsker å handle og bruke tjenester mest mulig lokalt. Det gjør at vi etter beste evne leier tjenester og benytter oss av bedrifter som befinner seg i Valdres. For eksempel er nettsiden vår laget av Kreativ Strek som befinner seg på Fagernes. Naturligvis er det ikke alt man får ordnet i Valdres, da ikke alle typer tjenester er å finne her. Betalingsløsningen vår er et eksempel på det. Vi ønsker å bruke minst mulig cash, og at ting skal gå så effektivt og lett som mulig, og har derfor valgt å benytte oss av et selskap som tilfredsstiller disse behovene, forteller Halvorsen.

I løpet av rakfiskhelgen besøker mange tusen Fagernes. Da er man helt avhengig av at alle i alle ledd bidrar, og at papirer, kontrakter og informasjon rundt HMS er i orden. Det er til en hver tid rundt 80 frivillige i teltet, og 30-50 frivillige i Lavvoen, og nødetatene stiller med det de mener er rett behov. Halvorsen forteller at det før Festivalstart blir avholdt en sikkerhetsbrief for alle involverte for å øke og sikre både ansatte og personell.

GRUNDIG: LO går grundig til verks, og stiller mange gode spørsmål rundt ansettelser og kontrakter.

GRUNDIG: LO går grundig til verks, og stiller mange gode spørsmål rundt ansettelser og kontrakter. Foto:

Artikkeltags