Bygde midlertidig nødbru

Av

Soldatene som kom til Fagernes var effektive. Avisa kunne fortelle at det bare tok fire dager å få på plass en nødbru. Vi siterer: