Soldatene ble takket med tale, mat og dans med smukke damer

Av

Utdrag fra Avisa Valdres 20 juli 1920