Å få god økonomi i et sagbruk er ikke gitt i dagens situasjon. Vinterens permitteringer og omlegging fra to til ett skift ved Begna Bruk vitner om at det er vanskelige tider for treindustrien.

Til nå har Begna Bruk klokka godt inn på parametrene for solid og god vekst og utvikling. Da blir det rom for utvidelser og investeringer. I 2021 leverte selskapet et rekordstort resultat, med 131,5 millioner kroner i resultat før skatt – opp fra 9,7 millioner året før. Begna Bruk varsla i fjor at selskapet fram mot neste år skal investere 100 millioner kroner.

Nå er ei storinvestering på plass; ei ny tørke for trelast til 30 millioner. 50 prosent økning og kortere tørketid skal gi innsparinger på strøm og en mer effektiv produksjon. I tillegg er 50 nye mål anskaffa, og plassen skal blant annet brukes som lagringsplass for tømmer.

Begna Bruk AS har ifølge administrerende direktør Christian Hedløv Engh fått seksdobla strømutgiftene sine. Strømpris-krisa har slått voldsomt inn over næringslivet, som trenger mye kraft for å produsere. Høg produksjon og etterspørsel under koronapandemien har nå blitt avløst av prisvekst, innstramminger og økonomisk nedgangstid. Det blir krevende å svare opp den enorme veksten Begna Bruk har hatt i 2020 og 2021.

Å gi gass og bremse samtidig er en vanskelig kunst. Men det er det selskapet nå gjør, når de også utvider og omstiller for framtidig vekst, samtidig med at selskapet har tatt grep for å møte økte priser og utgifter i kombinasjon med lågere etterspørsel.

Begna Bruk er nå den desidert største industriarbeidsplassen i Valdres, med 55 ansatte. At Valdres klarer å bygge opp en industri som både er bærekraftig økonomisk og klimamessig er viktig. Tre er ei fornybar vare, og Valdres har mye skog. Valdres bør som region derfor være godt rigga for å ta del i det grønne skiftet næringslivet og politikere har snakka om i årevis. Selskapet tar sin del av ansvaret ved å investere og utvide, og slik sikre kortreist foredling av Valdres-tømmeret.