Utvidar kyrkjegarden med 167 gravplassar, men det blir nesten dobbelt så dyrt som fyrst anslått

Det er planlagt 135 nye kistegraver og 32 urnegraver på den nye kyrkjegarden ved Lomen kyrkje. Det vil koste nærmare 2,5 millionar kroner.