NORD-AURDAL: – Innbyggere og turister trenger ikke bekymre seg hvis de ser røyk fra to adresser i Nord-Aurdal lørdag 26. mars.

Det sier beredskapsleder Ivar Svensson i Nord-Aurdal brannvesen.

Kontrollert nedbrenning

Det vil bli gjennomført to nedbrenningsøvelser i tidsrommet 09.00–15.00. Den første øvelsen vil bli gjennomført i Øvrebygdsvegen 495 i Skrautvål.

Her vil mannskaper ifra Nord-Aurdal brannvesen gjennomføre en nedbrenningsøvelse i tråd med retrening av sine røykdykkere. Objektet her er en eldre bolig.

Den andre øvelsen vil bli gjennomført ved Revulvegen 335 i Ulnes. Her vil mannskaper fra Valdres brann- og redningstjeneste IKS gjennomføre en nedbrenning av en hytte, og her vil retrening av røykdykkere også være tema.

Begge bygningene er miljøsanert i forkant av øvelsen.

– Denne typen øvelser gir vårt mannskap uvurderlig erfaring for å kunne yte sitt beste ved en eventuell bygningsbrann i Valdres, sier Svensson.