VALDRES: I dagene som kommer vil mange få besøk av russ og andre engasjerte innsamlere. Du kan også bidra via Vipps, SMS, kontooverføring eller ved å fylle ut gaveskjemaet.

– Vi kan ikke godta at kreftforskninga bremses

«Antall kreftpasienter vil øke dramatisk de neste årene. For å kunne gi den beste behandlinga, må det investeres mer i kreftforskning. Dermed er årets Krafttak mot kreft kanskje viktigere enn noen gang», skriver Kreftforeningen i Innlandet i en pressemelding.

Takk for ditt bidrag til litt mer tid

– Myndighetene står overfor en kjempeutfordring med å sørge for at helsevesenet har mange nok hender i framtida, og forskning vil gi oss flere av løsningene vi trenger. Selv om flere vil få en kreftdiagnose i framtida, så vil nye behandlinger gjøre at flere overlever og at kreften kan ta mindre plass i folks liv, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross.

– Kritisk

«Likevel bevilges det ikke mer penger til forskning enn før. Snarere tvert imot: Signalene fra myndighetene er at det ikke vil være noen økning i offentlige forskningsmidler de neste årene», påpeker Kreftforeningen i Innlandet videre i pressemeldingen.

– Det er kritisk. Forskningssatsinga til myndighetene tar på ingen måte hensyn til den voldsomme økninga i kreftpasienter i årene framover. Morgendagens pasienter kommer i hopetall. Det er viktigere enn noen gang at det gis mer penger til forskning, og sammen med det norske folk skal vi gjøre vår del av jobben, sier Ross.

Samlet inn nesten 40.000 kroner til kreftforskning

– Kreftsaka er en folkebevegelse

Kreftforeningen finansierer allerede en tredjedel av kreftforskninga som gjøres i Norge. I årene framover må denne andelen øke hvis den medisinske utviklinga skal holde tritt med veksten i antall pasienter.

– Kreftsaka er en folkebevegelse, og Kreftforeningen driver folkefinansiering. I disse dager går mange tusen russ og andre engasjerte mennesker fra dør til dør og samler inn penger til kreftforskning gjennom Krafttak mot kreftaksjonen. Siden 2006 har Krafttak mot kreft samlet inn mer enn 430 millioner kroner, sier Ross.

Om Krafttak mot kreft:

  • Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. I mars hvert år går mange tusen bøssebærere fra dør til dør og samler inn penger til forskning og god oppfølging av de som er berørt av kreft.
  • Siden 2006 har Krafttak mot kreft samlet inn over 430 millioner kroner til kreftsaka. En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.
  • I 2023 gjennomføres aksjonen fra 11. til 19. Mars. De fleste bøssebærerne samler inn penger på Vipps, mens noen få kommer med tradisjonelle bøsser. Målet er å samle inn 40 millioner kroner til forskning på kreft med spredning.
  • Kreftforeningen har gjennom sine medlemmer og givere gitt 2,5 milliarder kroner til norske kreftforskere over de siste 12 årene. I fjor delte de ut over 240 millioner kroner til livsviktig forskning. Kreftforeningen, Forskningsrådet og de regionale helseforetakene står for en tredjedel hver av pengene som brukes på kreftforskning i Norge.
  • Kreftforeningen arbeider for at flere skal støtte kreftforskning, ikke bare myndighetene. Gjennom samarbeid med andre partnere, øker vi bidraget til kreftforskning ytterligere.

Marthea og Celine bytter ut bøsser med Vipps

Om kreft:

  • Hvert år får 37 000 mennesker kreft i Norge
  • Om ti år vil antallet ha økt med 40 prosent
  • En av tre vil få en kreftdiagnose før fylte 75
  • 3 av 4 overlever, men 11 000 dør hvert år av kreft

Kilde: Kreftregisteret

Disse tre var blant dem som tok et skikkelig krafttak mot kreft – se hvor mye de har samlet inn