Jeg viser til tidligere innlegg i avisa Valdres av blant annet Elisabeth Øraker og Audun Korsvold. To motpoler i debatten.

Det etterlyses en saklig debatt, noe jeg mener Elisabeth bidro til, med en humoristisk snert, at dette ikke ble forstått av enkelte er bare å beklage.

Etter å ha bodd på Svalbard, Longyearbyen i ett år, der det er mer eller mindre fritt for fastboende å kjøre hvor man vil, føler jeg at jeg kan mene noe om dette temaet.

Svalbard har noen mindre soner det ikke er lov å kjøre samt soner som er regulert tidsmessig. Ellers er det så si fritt fram utenom i nasjonalparker, selvfølgelig.

Fører dette til at det foregår villmannskjøring og all natur blir rasert som følge av dette? Nei, på ingen måte.

Les også

Ok folkens. La oss være ærlige. Hvem er disse hardbarka kriminelle som tar seg friheter i Guds frie natur, som setter seg på scooteren og later som de eier fjellene?

Jeg ble overrasket over hvor lite snøscooterkjøring det er på Svalbard. Det er svært få som kjører «aktivt/unødvendig» utenom på turer til hytter, jakt eller jobbrelatert kjøring.

Og alle som kjører scooter tar hensyn, til hundespann, rein, isbjørn, skiløpere og andre folk i terrenget. Man sakker ned og lar hundespann passere, lar reinen gå fra løypa osv. Dersom reinen flytter seg da vel å merke, for ofte ser den ikke ut til å bry seg i det hele tatt om at det kommer en scooter. Den står bare i løypa og ser på en.

Forurensing av naturen med søppel er det svært lite av. Ser man søppel eller annet i naturen, stopper man og tar dette med. (Det man ser mest er sigarettsneiper og filter etter røykere)

Andre gjenstander folk har mistet, tar man med til byen og legger ut på en egen Facebookgruppe for at de som har mistet ting kan finne det igjen.

Så hvorfor er det så stor frykt og motstand mot at noen få interessenter kan få kjøre litt snøscooter her på fastlandet? For denne frykten er helt ubegrunnet.

Fordi det er ikke mange som kjører scooter eller er interessert i dette, og ett frislipp vil ikke gi den store forskjellen fra dagens situasjon der «alle» kjører ulovlig.

Og det er plass til alle, bare man viser hensyn.

Les også

Helt greit å ta loven i egne hender?

Forstyrrelse av dyrelivet blir også brukt som argument mot scooterkjøring. Min erfaring er at noen dyr bryr seg ikke, andre lusker ut av løypa og de man ikke ser er selvfølgelig forsvunnet for lengst da de har hørt en lenge før man kommer innpå dem. Svært få blir skremt av at man kommer brått innpå dem da de hører lyden lenge før man kommer innpå dem, slik det kan være med andre mer stillegående uteaktiviteter. Men det man ser er at dyrene bruker scootersporene som gangveier, det letter deres hverdag i dyp snø. Det samme gjelder skigåere og annet fotfolk, der det aldri har vært gått på ski gås det nå på ski i scootersporet. Støy er også brukt som argument men dagens snøscootere bråker svært lite.

Er jeg for å bryte loven? Nei. Er jeg for frislipp for scooterkjøring? Tja, kanskje ikke, men regelverket må løses opp slik at de få som faktisk er interessert i dette kan få muligheten til å utøve sin form for friluftsliv. For snøscooterkjøring er friluftsliv på lik linje med skigåing, alpint, randonee osv.

Totalforbudet slik det ligger i dag er både unødvendig og ubegrunnet. Og det burde ikke være vanskelig å endre dette.

Lag et enkelt regelverk, la scooterkjørere få mulighet til å kjøre på egen eiendom, eller på andre eiendommer med grunneiers tillatelse samt fristill noen områder for kjøring, så vil dere motstandere se at frykten deres for totalrasering av naturen er helt ubegrunnet.

Det er etter min mening nesten utelukkende bare positive ting med ett friere scooterregelverk:

  • Flere kommer seg ut av sofaen og ut i naturen
  • Ski og turfolk får mere gratis løyper å gå i
  • Ski og turfolk kommer seg til steder de ikke hadde gått uten scooterspor
  • Dyrelivet får spor å gå i som letter hverdagene i dyp snø
  • Kortere responstid til eventuelle ulykker da det kan være scootere i nærheten

Samtidig sliper SNO å bruke masse ressurser på helikopter etc. for å sjekke to scooterspor i en øde fjellside. Og husk, spor i snøen etter snøscooter blir borte når våren kommer, det blir ikke spor i terrenget som lages om sommeren etter sykkel og turgåere.