Det er ikke tilfelle. Banken må forholde seg til lovverket. Flere av innleggene, herunder Erik Chr. Stoltz, bringer påstander om at arvingene kan samtykke til opphevelse av taushetsplikten.

Nei, det kan de ikke.

Les også

Valdres Sparebank og taushetsplikten

Bankens lovbestemte taushetsplikt etter blant annet finansforetaksloven § 16-2 er streng, også for arvingers innsynsrett i avdødes formuesforhold. Etter arveloven § 92 og forskrift til arveloven § 10, fremgår det blant annet at selv for arvinger med skifteattest skal det foreligge «ekstraordinære omstendigheter» for at arvingene skal få innsyn i transaksjonsdata som er eldre enn 12 måneder.

For å få innsyn i transaksjoner eldre enn tre måneder må det foreligge «særlige grunner».

Banken prøver at skjule sin historie

Når lovgiver har fastsatt taushetsplikten så strengt, selv for arvinger som har overtatt boet etter avdøde, er det åpenbart for Finans Norge at taushetsplikten vil gjelde overfor en forfatter.

Både banken og Finans Norge har også vært i kontakt med Finanstilsynet som legger til grunn samme fortolkning.

Valdres Sparebank – nektelse av innsyn

Som flere av innleggene viser til kan Finanstilsynet oppheve taushetsplikten, helt eller delvis. Slik vi forstår Valdres Sparebank har denne muligheten blitt opplyst for forfatterne fra første henvendelse i sommer.

Det er ikke banken som skal være skyteskive for frustrasjonen i dette tilfelle, det er lovverket. Og det må banken følge.

Det dreier seg ikke om uvilje, men hva banken faktisk har anledning til