Drømmeforhold og høy dansketetthet

Løypeforholdene er svært fine om dagen, ifølge løypekjørere flere steder i Valdres.