Lysløyper og nærløyper blir kjørt opp; ønsker lite publisitet rundt løypekjøring, men skjønner viktigheten av folkehelseansvaret

Det er helt opp til hver enkelt kommune og løypelag om hvor mye de ønsker å maskinkjøre av løyper rundt omkring i Valdres, men de avisa Valdres har snakket med torsdag begrenser kjøringa til lysløyper, stadioner og nærløyper, som bør ha både klassiske spor og skøytetrasé nå.