Dette ble det ikke åpnet for i forkant av den udemokratiske tvangssammenslåingen, og det er derfor enda viktigere at folk får uttrykke sin mening nå.

Noen av argumentene mot oppløsningen, er at er det mange organisasjoner som har slått seg sammen og de ansatte i fylkeskommunen ønsker ikke oppløsning. Ved en folkeavstemning så vil også disse få si sin mening gjennom sin stemme. Rødt slo seg ikke sammen til et parti for Innlandet, men vi valgte å fortsette som to distriktspartier. Vi mente da, og mener fortsatt, at det blir for stor avstand til lokallagene og medlemmene våre. Likt som det har blitt med Innlandet og våre kommuner.

Fra start har Rødt vært mot regionreformen. Reformen legger opp til en regional sentralisering, der makt og arbeidsplasser flyttes fra distriktene til stedene som har størst befolkningstetthet. Ved å gå tilbake til mindre fylker, vil vi styrke demokratiet, og kanskje blir det enklere for fylkeskommunen å være et verktøy for desentralisering, heller enn motsatt.

Når det gjelder skolestruktur, antall linjer på videregående skoler, kollektivtransport og plassering av fylkeskommunale arbeidsplasser, så er alltid hovedargumentet for å legge ned, eller legge til større steder, økonomi. Det koster penger å bruke hele landet, og hele fylket. Dette bør ikke være argumentet som skal brukes for å fortsette som Innlandet. Rødt vektlegger demokratiargumentet tyngst.

Folkeavstemningene skulle vært gjennomført FØR det ble vurdert en sammenslåing. Det skulle vært basert på frivillighet, og ikke tvang. Nå har vi muligheten til å lytte til innbyggerne i Innlandet, før det tas en beslutning i saken.

Ifølge Hurdalsplattformen så er fristen for å søke om oppløsning, 1. juli 2022. Det betyr at vi kan gjennomføre en folkeavstemning enten i starten av eller ut på våren neste år, og realitetsbehandle saken enten i fylkestinget i april eller juni. Dette må vi ta oss tid til. Det fortjener befolkninga i Innlandet: Å bli hørt.