Hva det er som gjør at regjeringa nøler med å henge bjella på katten, er uklart. Det spekuleres i at det er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, tilhørende på Stange i gamle Hedmark fylke, som er årsaka til at det enda ikke har kommet noen avklaring for den framtidige sjukehusstrukturen for Innlandet. Om det er han, Sp, beslutningsvegring i Ap, de dramatisk forverrede økonomiske utsiktene eller byråkratiet, vites ikke. Kanskje er det en god lapskausblanding.

Torsdag klokka 13.00 har helseminister Ingvild Kjerkol invitert ordførerne i Innlandet til et digitalt møte om «ny sjukehusstruktur på Innlandet». Hun er åpenbart på jakt etter politisk ryggdekning for å ta et – for noen få kommuner – upopulært valg; å gå videre med planene om et nytt sentralsjukehus for Innlandet.

Les også

Lytt til oss som har pasientskjorta på – bygg Mjøssykehuset nå

Ap og Kjerkol har måttet tåle mye kritikk etter vedtaket om å bygge nytt sjukehus i Oslo, og legge ned Ullevål sykehus. I fjor skrev hun et innlegg i Aftenposten der hun maner til ro i striden om sjukehusstruktur i hovedstaden. «Omkamper og utsettelser koster. Ressursene må brukes på å gjennomføre planene», skrev statsråden.

Det samme gjelder for sjukehusstrukturen i Innlandet. Fordeler og ulemper er godt utgreid gjennom mange år. Nei, det er ikke slik at et Mjøssjukehus i seg sjøl er saliggjørende for sjukehustilbudene i Innlandet. Mange spørsmål står fremdeles ubesvart, som hvordan en i praksis vil sikre gode, desentraliserte tilbud, og hvordan en konkret kan styrke VLMS som lokalmedisinsk senter for pasienter som kan få undersøkelser, oppfølging og behandling lokalt. Problemet nå er at sjukehustilbudet er i limbo. Den uavklarte situasjonen for det framtidige psykiatriske tilbudet på VLMS er et godt eksempel på det.

Gode transportmuligheter til Moelv fra hele fylket og nok parkeringsplasser er også noe som må på plass. Moelv er ikke verdens navle, og skal det fungere med et sentralsjukehus utenfor de store byene i Innlandet, må infrastrukturen på plass.

Men problemene stopper ikke der. Å bygge nytt sjukehus koster enormt med penger. Og jo lenger en venter med å starte opp byggeprosessen, jo dyrere blir det. Samtidig forfaller den bygningsmassen for de eksisterende sykehusene.

Vi forventer at Kjerkol bruker ordførermøtet til å begrave omkampen om sjukehusstrukturen i Innlandet.