Ungdommer rundt om i Innlandet har vært invitert til å komme med innspill på arbeidet med ei perspektivmelding for unge i Innlandet. Dessverre har alle de tre planlagte møtene, som skulle avholdes på Elverum, Lillehammer og Fagernes, blitt avlyst. Årsak er laber forhåndsinteresse for møtene. For å bekrefte den manglende informasjonen om møtene, ble det heller ikke opplyst om at de var avlyst.

Det er Agenda Innlandet som sammen med Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sparebankstiftelsen Hedmark som står bak arbeidet med de unges perspektivmelding. Bak Agenda Innlandet står Sparebank1 Østlandet, Innlandet fylkeskommune, LO og NHO. Med stå tunge og store organisasjoner bak samarbeidet, burde det kunne berede grunnen for å ta med innspillene fra de unge videre.

Er de unge så lite interessert i å komme med innspill på hvordan de vil ha det i Innlandet om ti år? Trolig ikke. Unge mener ikke mindre nå enn «før». Men skal ungdommen nå til dags nås, må de nås på de kanalene de er. Tilbakemeldingene på det avlyste møtet som skulle være på Fagernes torsdag forrige uke, er at det var svært få som visste om at det i det hele tatt skulle være et møte på Fagernes. Skal ungdommen nås, må de inviteres på andre plattformer enn kommunale nettsider og Facebook.

Målgruppa er unge mellom 18 og 34 år. Og det er nettopp denne målgruppa Innlandet og Valdres er så avhengige av. Nå blir det en digital workshop neste uke. Vi håper de som skal tilrettelegge for at unge kan komme med innspill, gjør et nytt forsøk på å invitere til fysiske møter. Digital workshop er vel og bra, men det blir aldri en god erstatning for å kunne møtes og diskutere.

En perspektivmelding for unge vil sjølsagt ikke løse alle utfordringene for Innlandet og distriktsregionene. I flere kommuner er det nå flere innbyggere over 65 år enn under 19 år. Innlandet er det fylket som har høgest andre lav eldre. Hva aldersgruppa 18–34 år ønsker seg av utdanningsmuligheter, jobb, boliger og fritidsaktiviteter for å fremdeles bo her om ti år, flytte tilbake eller bli her etter studietida, er viktig informasjon for å kunne komme opp med gode tiltak i fylkeskommunen og kommunene.