Magne har 90 tørste dyr på båsen, men stoler på at vatnet kommer tilbake i løpet av kvelden. Hvis ikke ...

Problemene ved det private Vindin vassverk gjør at flere bønder i Heggenes og omegn snart må forberede egen vassforsyning.