Mellom klokken 18 og 19 vil strømprisen der ligge på 4,39 kroner per kilowattime (kWh).

I Midt-Norge blir prisen 3,072 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 2,49 kroner, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 5,69 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen søndag blir mellom klokken 7 og 8 på morgenen i Nord-Norge, da på 79,9 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 2,82 kroner og Midt-Norge 2,15 kroner.

Fredag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 4,59 kroner per kWh og 80,03 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 2,76 kroner per kWh og 43,8 øre per kWh.