Mangfaldet i fotosamlinga

I dag, torsdag 30. januar, kjem fotoarkivar Bettina Walser Garmann ved Valdresmusea til Vennelaget for Valdres Folkemuseum for å vise fram eit mangfaldig utval av bilete frå heile Valdres.