Marit (30): – Å skulle flytte tilbake krever en dyp personlig krise eller en ny retning på identitetskrisen min

Denne sommeren intervjuer avisa Valdres valdriser som har flytta fra distriktet, for å høre hvorfor de flytta, hva de driver med nå, og om de noen gang vil flytte tilbake til Valdres. Marit Heier Lajord er 30 år og er fra Vang. Nå bor hun i Vadsø i Finnmark og jobber som dommerfullmektig i Øst-Finnmark tingrett.