-Ikke vanskelig å finne ut hvem som forsøpler!

Av

En hytteeier på Markahøvda har lest saken om søppel som flyter rundt på Markahøvda. Han bekrefter bildet som blir tegnet.