Mattilsynet avdekket regelbrudd i over halvparten av svinebesetningene de besøkte i uanmeldt tilsyn, viser en ny rapport.

– Det at vi finner regelverksbrudd i mer enn halvparten av svineholdene, er ikke godt nok, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet i en pressemelding.

Tirsdag la tilsynet fram rapporten Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022, hvor målet har vært å undersøke hvordan norske griser har det.

Mattilsynet besøkte 582 svinebesetninger, og én av fire brøt reglene for behandling av skadde og syke dyr.

– Det er dyreholders ansvar å sørge for god velferd for grisene. For å sikre en varig god bedring i svinenæringa, må hele nettverket rundt dyreholder bidra, sier Godal.

Variasjoner lokalt

Andelen regelbrudd var høyest i regionen Stor-Oslo, hvor tilsynet fant regelbrudd på 69 prosent av de inspiserte besetningene. Denne regionen omfatter Oslo, samt Asker, Bærum, Romerike og Østfold.

Andelen med lavest regelbrudd var Region øst, med 34 prosent. Regionen omfatter deler av Viken (Buskerud), Innlandet, Telemark og Vestfold.

– I besetningene hvor det ble avdekket regelbrudd, var det vanligst med brudd som angikk ett eller to sjekkpunkter. Det var få besetninger som hadde brudd på mange sjekkpunkter, skriver tilsynet.

Ikke nok rotemateriale

De to vanligste regelbruddene var at det ikke ble gitt nok strø og rotemateriale, noe som er viktig for grisenes velferd.

Cirka én av tre oppfylte ikke kravene til rotemateriale, og cirka én av fire oppfylte ikke kravene til strø.

– Vi ser at dyrevelferden på landsbasis kan få et viktig løft hvis kravene til rotemateriale og strø etterleves, sier Godal.

Tilfredsstillende bruk av bedøvelse

Tilsynet har også undersøkt om veterinærer som kastrerer smågris, har brukt bedøvelse og smertestillende.

Konklusjonen er at alle 121 veterinærer som fikk tilsyn, brukte dette.

– Dette resultatet er vi svært fornøyd med, og det er helt i tråd med det vi forventer av veterinærer som driver praksis i Norge. Dette er et vanlig inngrep i svineproduksjon, og det er derfor svært viktig at det gjøres på en måte som sikrer dyrevelferden til smågrisene, sier Godal.

– Næringen har sviktet totalt

Dyrevernalliansen kommer med knallhard kritikk mot næringen og mener at Stortinget må gripe inn.

– Det vi ser her er at selv minimumskrav brytes. Næringen har sviktet totalt. Det er behov for et helt nytt regelverk som tar utgangspunkt i grisens behov og sikrer dyrene plass og aktivitet. Med et mer dyrevennlig regelverk blir det lettere for bonden å gjøre rett, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

– Funnene viser at koteletten din sannsynligvis kommer fra en gård som bryter dyrevelferdsloven. Velg en annen middag, sier hun.