Norge: Dette skriver Mattilsynet i en pressemelding onsdag:

Fra tirsdag til onsdag morgen har Mattilsynet mottatt fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer.

Det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp. Så vidt vi har oversikt over så langt, er det ikke noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Så langt har det kommet inn cirka 60 svar på denne spørreundersøkelsen om tilfeller av akutt blodig diaré på hund, som er sendt ut til veterinærer. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen.

Det er positivt at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare en hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Veterinærinstituttet mener å kunne utelukke noen av de undersøkelsessporene som har blitt fulgt. Det er ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, det er ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer og i tillegg utelukkes miltbrann og harepest (tularemi). Campylobacter og Salmonella er også utelukket, sammen med forgiftning med rottegift og lignende spesifikke forgiftninger. Denne utelukkelsen omfatter ikke alle typer toksiner som kan forekomme naturlig.

Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos tilsammen ni hunder (åtte obduserte og én levende). Det er også påvist bakterien Clostridium perfringens hos flere av hundene, uten at man pr. i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene.

Veterinærinstituttet undersøker nå hvordan forekomsten av bakterien er i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder. Fremover vil Veterinærinstituttet undersøke Providencia-bakteriene for å se om de tilhører samme bakteriestamme. Dette kan avklare om tilfellene er koblet i ett utbrudd, eller om det er flere enkelttilfeller vi får melding om

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet i håp om å oppklare de mange tilfellene av syke og døde hunder den siste tiden. Funnet av bakteriene begrenser ikke Mattilsynets brede innsats for å utelukke flest mulig potensielle årsaker mens arbeidet går framover.

Mattilsynet oppretteholder råd til hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Hunder som viser sykdomstegn bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig.