- Ingen regler for hvor ofte det skal føres tilsyn

Mattilsynet har ingen regler for hvor ofte de skal føre tilsyn med dyrevelferden i ulike dyrehold. Samtidig bekrefter de at antallet bekymringsmeldinger stadig øker.