Nå er harepesten påvist i Valdres

Mattilsynet melder fredag at Veterinærinstituttet har påvist harepest også i Valdres.