Gå til sidens hovedinnhold

Flere drepte i MC-ulykker i Oppland

Artikkelen er over 3 år gammel

Mens tallet på drepte i MC-ulykker har gått ned de siste ti årene i Norge og på Østlandet, var det en økning i antall drepte i MC-ulykker i Oppland. Samtidig ble færre hardt skadet i ulykker på lett og tung motorsykkel.

OPPLAND: Statens vegvesen, Region øst har undersøkt ulykkesstatistikken for drepte, hardt skadde og skadde i MC ulykker i Oppland, Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold i fire års periodene 2003-2006 og 2013-2016.

Tallet på drepte motorsyklister i Oppland økte fra åtte til ti personer fra første til siste fire års periode. Samtidig ble tallet på hardt skadde redusert fra 34 til 28 personer. Tallet på MC- førere som fikk lettere skader gikk ned fra 95 til 63 motorsyklister.

Bekymret Ts-leder

Leder av trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen, Region øst, Kjell Seim, er bekymret over utviklingen med hensyn på antall drepte på MC i Oppland.

- Flere trygge veger med midtrekkverk, tryggere og eldre MC-førere, bedre sikkerhetsutstyr og færre som kjører i rus, er viktige forklaringer på at tallet på drepte i MC-ulykker har gått ned de siste ti årene i Norge og på Østlandet. Vi er usikre på hvorfor utviklingen går motsatt veg for de alvorligste MC-ulykkene i Oppland. Det det kan være litt tilfeldig om en ulykke blir fatal eller det blir meget alvorlig skadd, sier Seim

Kjører av vegen

En temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel fra 2005-2014, som Transportøkonomisk institutt har laget på oppdrag for Statens vegvesen, viser at 46 prosent av dødsulykkene på motorsykkel var utforkjøringsulykker. 24 prosent av MC førerne omkom i møteulykker, mens 23 prosent døde i kryssulykker.

Alvorlige utforkjøringsulykker på motorsykkel skjer som regel i sving.

- Fart og førerfeil er viktige årsaker til at føreren kjører ut. Hvis du ikke følger kurven med blikket, men ser rett fram, er det lett å kjøre av vegen på motorsykkel, sier Seim.

Fart og førerfeil er viktige årsaker til at føreren kjører ut. Hvis du ikke følger kurven med blikket, men ser rett fram, er det lett å kjøre av vegen på motorsykkel

Kjell Seim, seksjonsleder i Statens vegvesen

Kjørte for fort

Analyser av dødsulykker på motorsykkel viser at 1/3 de som omkom i MC-ulykker har vist en form for ekstrem adferd. Som regel kjørte MC-føreren langt over fartsgrensen. Flere kjørte også uten gyldig førerkort. Nesten 1/3 kjørte for fort etter forholdene.

- Det er med MC-ulykker som med andre trafikkulykker. Følger du trafikkreglene er sjansene små for å komme opp i en ulykke. I tillegg er det smart å gjøre seg mer synlig for resten av trafikken ved å bruke kjøreutstyr med refleks og synlige farger, sier Seim.

Kommentarer til denne saken