- Medfører stor usikkerhet for de ansatte

- For dagens fire ansatte i Kommunerevisjon IKS medfører avviklingen av selskapet stor usikkerhet framover, sier Didrik Hjort, daglig leder, Kommunerevisjon IKS.