Bakgrunnen til dette innlegget er et innlegg med dertil hørende kommentarer som jeg så på Facebook. Jeg har tidligere tenkt på det samme selv. Av samme grunn som jeg skriver dette har jeg latt være å se på det etter hvert nevnte program.

I et innlegg på Facebook har det blitt referert til nyhetsinnslagene som blir vist via NRK TV/Innlandet. Det dreier seg i alt vesentlig grad om hendelser som skjer på østsiden av Mjøsa og i Gudbrandsdalen. Lillehammer, og spesielt distriktet sør for Mjøsbrua, ser ut til å være forbudt område for NRK TV i meget stor grad. Jeg har vært ved rundkjøringa og sett etter skilt hvor det står innkjøring forbudt for NRK på RV4.

Det samme gjelder dessverre i mange tilfeller også når det gjelder Valdres-regionen. En kan til stadighet se innslag både fra Østerdalen og Gudbrandsdalen, men svært lite fra Valdres.

Under Facebook-innlegget blir det blant annet kommentert at «Distrikts sendingene har også blitt kun for Hamar siden har de og glemt at det bor folk og skjer ting på Gjøvik siden også. Kan like godt kalle sendinga Nyheter for Hamar og omegn», «Ja, har sagt det lenge, hedemarksnytt. Slik er det på radioen også synes jeg.» «Men skjer det ingenting på Fagernes f.eks. Hvordan går det med E16 veiutbyggingen ved Vangsmjøsi. Hvordan går det med den nye batterifergen over Randsfjorden, har den kommet i drift enda??»

Etter sammenslåingen mellom Hedmark og Oppland til Innlandet skulle en tro at en riksdekkende kanal som NRK jo er, ville være seg sitt ansvar bevisst og dekke HELE fylket på lik måte. Siden jeg som nevnt har sett svært lite på distriktssendinger ser jeg ikke bort fra at det kan ha endret seg, men ut ifra kommentarer jeg ser på Facebook, ser det ikke slik ut.

Nyheter som kunne vært verdt å se på bl.a. i Valdres-regionen er hytteutbygging i Beitostølen/Syndin-området, utbygging av E16 og ny veg over Tonsåsen. Hva med stølsdrift i Valdres?

Gjøvik/Toten har massevis av ting som skjer. Bl.a. er en av de store bedriftene snart i stand til å drive sitt eget varmeanlegg og samtidig kunne levere overskuddsvarme til nabobedrifter. Det er også stor omsetningsøkning for store bedrifter i dette området. I forbindelse med grønnsaker som er stort område på Toten ble dette nevnt, MEN intervjuet ble gjort på østsiden av Mjøsa.

Jeg er ikke sikker, men jeg mener riksdekkende medier har en forpliktelse til å behandle sine nærdistrikt på en noenlunde likt fordelt prosentbasis. Jeg har i så fall mine tvile om at dette er oppfylt i denne sammenheng.

Håper det kan bli en interessant opplevelse i fremtiden å se på NRK Innlandet igjen. Gleder meg til å se innslag fra Valdres, som jo også er en del av Innlandet.

Frode I. Ingvaldsen, Gjøvik