Meiningane har vore delte, men no er løpet lagt: Vang går for Innlandet

Løpet er lagt for ei framtidig og ny ordning for revisjon av Valdres-kommunane, sjølv om det har vore delte oppfatningar om kva som vil vera beste ordninga for Valdres.