Planlegger to nye firemannsboliger ved "Melbisbrøtin"

Reguleringsarbeidet med to nye firemannsboligere ved «Melbisbrøtin» i Rogne er i gang. Bygningene blir over to etasjer, det blir parkering og oppholdsareal utenfor.