Melleheim ungdomslag kliner til i kjent stil også i år

I fjor: Melleheim ungdomslag i 2018 med med  f.v. Kjell Håvard Tuv som  Olaf, Inger Moe som Hønse-Lovisa og Dag Klæboe som Julius.

I fjor: Melleheim ungdomslag i 2018 med med f.v. Kjell Håvard Tuv som Olaf, Inger Moe som Hønse-Lovisa og Dag Klæboe som Julius. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det blir som van­leg nye ab­le­gøy­er med teatergruppa i Melleheim ung­doms­lag på nasjonaladagen 17. mai. Styk­ket i år er ein si­tua­sjons­ko­me­die av Knut Næ­rum og det er også fø­re­stil­lin­gar 19. og 21. mai.

DEL

Sol­haug sam­funns­hus, Rogne: I år er det si­tua­sjons­ko­me­dien «Skin­net be­drar» som Melleheim ung­doms­lag skal fram­fø­re.

Ab­le­gøy­er

Hand­lin­ga går føre seg på ein kos­me­tisk klinikk. Her blir det for­veks­lin­gar og for­vik­lin­gar mel­lom to pa­si­en­tar som har fått «fik­sa» på an­sik­tet sitt. Ja, det er til og med ein lei­ge­mor­dar inne i bi­le­tet, sei­er ar­ran­gø­ren.

Her er det duka for både hu­mor og drama og vel verdt eit be­søk til Sol­haug for å få trim­ma lat­ter­musk­la­ne. Pre­mie­ra er som van­leg 17. mai, med fø­re­stil­lin­gar også den 19. og 21. mai.

Artikkeltags