... men utleieren får nesten 300.000

Mens Norsk ressurssenter for klassisk musikk fikk avslag på sin søknad, har Valdres Folkehøgskule AS, som huser store deler av kursvirksomheten til Valdres sommersymfoni, fått midler.