Gratulerer Valdres – og alle brukere av E16!

Av

29. oktober blir en stor dag for folk i Valdres. Men også for de mange trafikantene som kjører gjennom regionen vår. E16 er både lokalveg og gjennomfartsåre. Nå blir den desidert mest vintersikre vegen øst-vest enda tryggere!