Kraftskatt – er utvalet på rett spor?

Av

Vasskraft er ein av Noreg sine viktigaste naturressursar, og vil også i framhaldet vera ryggrada i energisystemet vårt. Den norske vasskrafta har lagt grunnlag for vekst og utvikling i over 100 år, og Høgre er oppteken av at vi framleis skal utnytte og utvikle denne energien vidare, skriv Høgres Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.