Hytteeierne ryddet fjellet: Stor dugnad på Midtre Syndin

Lørdag samlet nesten 30 innsatsvillige seg for å fjerne skog og kratt. – Fjellet gror stadig mer til som følge av varmere klima, mindre beiting og mindre vedhogst, sier Mikael Fønhus.